مرکز تولید جت هیتر صادراتی گازی

یکی از تجهیزات گرمایشی ضروری برای محیط های متعدد، بخصوص محیط های صنعتی، جت هیتر می باشد. این دستگاه از ظرفیت و توان فوق العاده ای جهت گرم نمودن برخوردار بوده و

بیشتر بخوانید