سفارش جت هیتر دوگانه درجه یک

جت هیتر دوگانه وسیله گرمایشی فضاهای بزرگ نظیر گلخانه ها، سوله ها و مکان های ورزشی می باشد. که از طریق فن ای که دارد به هدایت هوای نامطبوع فضا به بیرون کمک می کن

بیشتر بخوانید