پخش کننده جت هیتر مرغداری

یکی از مهمترین تجهیزات گرمایشی صنعتی که با قدرت تمام گرما تولید کرده و آن را در فضاهای بزرگ پراکنده می سازد، جت هیتر است. یکی از انواع جت هیتر که در سالن های مر

بیشتر بخوانید